ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ - Μελέτες
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου

Δείτε εδώ: www.biopharm.web.auth.gr. Εξερεύνηση της Βιοποικιλότητας για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Εκμετάλλευση των Ελληνικών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών Υψηλής Απόδοσης σε Ενεργά Μόρια.

Το μήκος χρόνου ζωής και το επίπεδο της καλλωπιστικής του αξίας θα εξαρτηθούν από το επίπεδο υπηρεσιών συντήρησης αυτού. Είναι απόλυτα απαραίτητη η εκπόνηση προγράμματος κηποτεχνικών εργασιών, λιπάνσεων, φυτοπροστασίας και άρδευσης, καθώς και η υψηλή εποπτεία για τη διάγνωση ασθενειών & τροφοπενιών.

Οι υπηρεσίες συμβούλου φυτωρίων περιλαμβάνουν την αρχική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου και των απαιτούμενων κατασκευών του φυτωρίου, τη μελέτη ειδών καλλιέργειας και διάθεσης αυτών, οικονομοτεχνική μελέτη κόστους καλλιέργειας και κατακευών, υπηρεσίες γεωπόνου επιβλέποντος φυτωριακών μονάδων, μελέτη συντήρησης και διαχείρισης των φυτών, μελέτες κοστολόγησης φυτών για πώληση ή σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, αντιπροσώπευση φυτωριακών μονάδων στο εξωτερικό και ξένων οίκων στην Ελλάδα.

Πολλές μελέτες χρειάζονται επικαιροποίηση, έλεγχο ορθότητας και καταλληλότητας, τροποποίηση και προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης όσο και της εφαρμογής τους. Αντίστοιχα η εφαρμογή μιας σωστής μελέτης απαιτεί την ύπαρξη ελέγχου, ότι αυτή θα κατασκευαστεί βάση προδιαγραφών. Η ταυτόχρονη εμπειρία τόσο ως μελετητή όσο και ως κατασκευαστή δημιουργεί την σφαιρική γνώση των δυνατοτήτων και λεπτομερειών που απαιτείται.

Οι τρούφες είναι οι καρποφορίες υπόγειων μυκήτων του γένους Tuber (Ασκομύκητες). Είναι ένα περιζήτητο έδεσμα το οποίο βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές στη φύση ή καλλιεργείται σε επιλεγμένα χωράφια με τη χρήση φυτών εμβολιασμένων με το μύκητα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της θεραπείας μέσω της κηπουρικής μπορούν να εστιαστούν στα ακόλουθα σημεία: Πνευματική ανάπτυξη - Ανάπτυξη σωματικών δυνατοτήτων - Κοινωνικότητα - Βελτίωση συμπεριφοράς - Αυτοεκτίμηση - Απασχόληση και Εργασιακή αποκατάσταση. Με το κατάλληλο χώρο και πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της κηπουρικής πραγματοποιείται η οικοδόμηση της σωματικής υγείας, των κοινωνικών επαφών και της αυτοπεποίθησης.

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες γεωπόνου ή αρχιτέκτονα τοπίου σε σχέση με:
 • διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και χώρων στάθμευσης
 • μελέτη και δημιουργία φυτεμένων δωμάτων και κάθετων κήπων
 • περιβαλλοντική διαχείριση λυμάτων
 • κοστολόγηση του έργου
 • δημιουργία φακέλου προς ένταξη
 • επίβλεψη πορείας και επιμέτρηση εργασιών
 • ένταξη γεωργικών και μεταποιητικών μονάδων
 • μελέτες και κοστολόγηση αρδευτικών δικτύων
Θεωρητική, πρακτική και βιωματική διδασκαλία σε τρεις τομείς:
 • Γεωπονικά, καλλιέργειας φυτών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Αρχιτεκτονικής τοπίου, σχεδιασμού, κηποτεχνίας.
 • Διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων, προώθησης αγροτικών προϊόντων.