ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δρ. Αρχιτέκτονας Τοπίου
Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Γανόχωρα Κατερίνης
601 00, Κατερίνη
τ. 23510 92092
f. 23510 92133
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ