ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ - Φυτά

Φοινικοειδή / Χαμέρωπας χούμιλις νάνος

Χαμέρωπας χούμιλις νάνος

H 3-5m. Είναι το μονοδικό αυτοφυές φοινικοειδές της Ευρώπης. Έχει σχεδόν πάντα πολλαπλούς κορμούς διαφόρων υψών, που καλύπτονται από μαύρες τριχοειδής ίνες και τελειώνουν με σκουροπράσινα φύλλα σαν βεντάλιες, με οδοντωτούς μίσχους. Άνθη και καρποί όπως το T. fortunei.